,

Do 100 % nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila

Objavljen je javni poziv Ekosklada, j. s., (44SUB-EVPOL16) s predmetom nepovratnih finančnih spodbud za vzpostavitev novih polnilnih postaj za električna vozila. Javni poziv je namenjen spodbujanju električne mobilnosti kot pomembnega elementa trajnostne mobilnosti v zavarovanih  območjih narave in območjih Natura 2000. Namen javnega poziva je spodbuditi trajnostno mobilnost prebivalcev in zaposlenih s pomočjo postopnega povečevanja uporabe električnih vozil ter urediti ustrezno infrastrukturo za obisk teh območij. S tem bomo dolgoročno pripomogli k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, k izboljšanju kakovosti zraka, k okolju prijaznemu obisku teh območij in posledično k ohranjanju narave.  Hkrati bo zagotovljena pokritost zavarovanih in varovanih območij oziroma območij ohranjanja narave z infrastrukturo polnilnih postaj za električna vozila, kar bo eden od temeljev za nadaljnji razvoj trajnostne mobilnosti.

Upravičenci
Upravičenci so občine, ki imajo delež ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma delež ozemlja na zavarovanih območjih (lokacija polnilnice je lahko kjerkoli v občini).

Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 100 % vrednosti cene za posamezno polnilno postajo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot 3.000 EUR za posamezno AC polnilno postajo oziroma ne več kot 5.000 EUR za posamezno DC polnilno postajo.

Upravičeni stroški naložbe
Upravičeni stroški naložbe vključujejo strošek nakupa nove polnilne postaje brez DDV. Priznani stroški ne vključujejo stroškov ukrepov, ki jih mora zagotoviti občina vlagateljica, kot na primer:
– priključnega merilnega mesta, ob pogoju, da nimajo obstoječega priključnega mesta;
– parkirnih prostorov za polnjenje vozil;
– ustreznih talnih označb, vključno s prometnim znakom.

Izkoristite priložnost pridobitve do 100 % nepovratnih finančnih spodbud.

Zavod Zadihaj & Pristop Šoštanj

Za dodatna pojasnila pokličite na 041 833 866 (Franci Pečnik).

Več informacij: Spletna stran Eko sklada, j. s.