,

Aktiviran podatkovni portal eMonitor

Agencija za energijo je v začetku meseca maja aktivirala podatkovni portal eMonitor, ki služi aktualnemu spremljanju delovanja energetskih trgov. 

Namen platforme je možnost dostopa do javnih podatkov s strani zainteresirane javnosti in “temelji na informacijskem sistemu za spremljanje trga, ki ga je agencija razvila na podlagi Energetskega zakona”.

Portal objavlja aktualne podatke “o odprtih trgih z električno energijo in zemeljskim plinom, oskrbo s toploto ter druge koristne podatke, povezane z zadevnimi trgi na področjih v pristojnosti” Agencije za energijo. Hkrati deluje kot orodje, s katerim lahko dostopate do elektronskih storitev omenjene agencije  v povezavi z monitoringom trga.

eMonitor med drugim zajema:

  • na eni platformi lahko dostopate do številnih obdelanih podatkih o energetskih trgih
  • pomembna prednost je ažurnost in kakovost podatkov
  • bistveni podatki so jasno in enostavno prikazani kot “izpostavljeni kazalniki stanja na energetskih trgih”, kompleksnejši kazalniki pa so prikazani kot grafi in tabele, ki so namenjeni strokovni javnosti
  • v prihodnje se pričakuje posodobitev in naprednejša interaktivna uporaba prikazov in analitičnih funkcij
  • sledili boste lahko napredku prehoda iz energetskega v nizkoogljičnega sektorja, ki bo deloval na osnovi kazalnikov

Več o samem portalu izveste tukaj.