, , , , ,

Občina Železniki pridobila nepovratna sredstva za sofinanciranje ekonomsko-poslovne cone

Občina Železniki je preteklih dneh prejela sklep o uspešni prijavi na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in pridobitvi nepovratne finančne spodbude za projekt Ekonosmko-poslovna cona ALPLES. 

Projekt Ekonomsko-poslovna cona Alples zajema ureditev križišča za uvoz v Ekonomsko-poslovno cono Alples, obnovo ali novogradnjo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter javne razsvetljave. Občina Železniki bo za projekt na površini 104.812 mprejela nepovratna sredstva v višini 368.436,09 EUR, kar predstavlja 90 % vrednosti upravičenih stroškov celotne investicije, ki je ocenjena na 499.435,59 EUR (z DDV).

Do danes je bila v okviru projektne dokumentacije izdelana idejna zasnova in projekt za izvedbo del.  Investicijsko dokumentacijo in prijavo na razpis je pripravilo podjetje EUTRIP, d.o.o., projektno dokumentacijo pa CE DESIGN, d.o.o. Začetek izvedbe gradbeno-obrtniških del je predviden letos aprila, investicija pa bi se naj zaključila v letu 2018.