Dogajanje v Sloveniji.

,

Objavljen razpis za sofinanciranje kompetenčnih centrov

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 28. 10. 2016 na svoji spletni strani in v Uradnem listu št. 67/16 objavil razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018. Rok…
,

Objavljen razpis za energetske prenove stavb v lasti in rabi občin

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo razpis sofinanciranje energetske prenove javnih stavb, na katerem lahko kandidirajo občine. Razpis predvideva sofinanciranje prenov v višini do 40 % upravičenih stroškov. Pogoji za prijavo so…
,

V teku priprava Strategije pametnega mesta in skupnosti Ravne na Koroškem

Občina Ravne na Koroškem pripravlja Strategijo pametnega mesta in skupnosti Ravne na Koroškem, s katero bo podala usmeritve spodbujanja uporabe inovativnih in pametnih tehnologij, naprav, modelov in paradigem za izboljšanje bivanja, večjo…