, ,

Začetek BIM usposabljanja Bexel consulting za partnerje KOC SOTRAG

V ponedeljek, 22. januarja, se je v okviru partnerskih usposabljanj partnerjev KOC SOTRAG pričelo usposabljanje informacijskega modeliranja zgradb (BIM). Gre za zelo aktualno usposabljanje na delovnem mestu, ki poteka v okviru projekta »Izvennivojsko križanje R3-681/4006 Laško – Breze – Šentjur in ureditev povezovalnih cest«. Usposabljanje bo obsegalo kontrolo BIM modela in BIM Execution Plan-a, usposabljanje za uporabo programske opreme BEXEL Manager in širok obseg storitev strokovne in tehnične podpore.

Namen usposabljanja je, poleg koristi na določenem projektu, povečanje ravni znanja, optimizacija delovnih postopkov in pridobitev praktičnih veščin, ki bodo izboljšali učinkovitost prihodnjih projektov in povečali kompetentnost podjetja. Uporaba BIM metodologije pomeni sprejem sodobnih tehnologij, ki bodo pomagale k izboljšanju natančnosti, preciznosti in nivoja kakovosti procesa vodenja projektov. S stalno in celovito podporo in usposabljanjem na konkretnih primerih v okviru projekta, bo tim KOC SOTRAG sposoben, da samostojno pripravlja analize in poročila visoke kakovosti, ki bodo doprinesli boljšem dojemanju stanja na projektu, zagotavljanju načrtovanih rokov in zmanjševanju nepotrebnih stroškov, rizikov in zahtev za spremembe na projektu tekom njegovega trajanja. Prav tako bo eden izmed ključnih poudarkov načrtovanje samega projekta in kakovostna ocena stroškov in rokov izgradnje, začevši od izdelave podrobnega BIM Execution Plan-a do procesa spremljanja napredka s pomočjo 4D in 5D simulacij.

Usposabljanje bo trajalo do konca leta 2018.