, , , , , , ,

Nuja spodbuja spremembe: prehod na krožno gospodarstvo

V sredo, 14. decembra, je v Kulturnem centru Ravne na Koroškem potekala regionalna konferenca z naslovom “Do večje konkurenčnosti regije z aktivnimi partnerstvi – Uspešni modeli gospodarstvo vzpostavljeni na sodelovanju”, ki je predstavljala nadaljevanje meseca krožnega gospodarstva, ki je potekal v mesecu novembru. Rdeča nit dogodka so bile dobre zgodbe in obstoječi primeri uspešnega partnerskega sodelovanja v smeri krožnega gospodarstva. Ugotovljeno je bilo tudi, da se kot posledica trenutnih in prihodnjih (globalnih) razmer v svetu postopoma spreminjajo poslovni modeli in kultura in da se s tem ustvarja nujno krožno spremembo.

Govorci na konferenci, ki jo je moderirala Ladeja Godina Košir (Circular Change), so izpostavili pomen sledenja aktualnim globalnim gospodarskim smernicam. Župan Raven na Koroškem dr. Tomaž Rožen je poudaril relevantnost krožnega gospodarstva, ki sestoji iz ekonomske, okoljske in družbene komponente, in novih poslovnih modelov ter pohvalil podjetja, ki so pri svojem poslovanju tudi družbeno odgovorna. O pomenu omenjenih konceptov v koroški industriji in širše je spregovorila tudi Mojca Kert (Petrol Energetika), katere besede je potrdil državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade in vodja partnerstva za zeleno gospodarstvo Tadej Slapnik. Kot je povedal, je linearno gospodarstvo koncept preteklosti.

S strani sodelujočih na konferenci so bili predstavljeni različni aktualni in prihajajoči razpisi za (ne)povratna sredstva, ki posredno ali neposredno omogočajo prehod na zeleno in krožno gospodarstvo. Obenem so bili predstavljeni različni primeri dobrih praks. Ob aktivnostih bodočih SRIP-ov (strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo) sta se predstavila Petrol Energetika in SIJ Metal Ravne, ki sta v preteklosti poiskala celovite rešitve na področju energetike in komunale. Skupaj z Institutom Jožef Stefan in podporo lokalne skupnosti jima je namreč uspelo vzpostaviti sistem, ki omogoča izkoriščanje odvečne toplotne, nastale v industrijskih procesih Metal Ravne.

Sledila je predstavitev še enega primera dobre prakse. Projekt Wcycle izvajajo oz. ga bodo pričeli izvajati v Mestni občini Maribor. V okviru Wcycle občina Maribor povezuje krožne akterje (t.i. paradigma iz javnega v zasebno), ki bodo prispevali k vzpostavitvi novih poslovnih modelov in modelov krožnega gospodarstva. V okviru prve faze projekta so namreč povezali tri podjetja v večinski javni lasti – Snago kot zbiralca in obdelovalca odpadkov ter Nigrad in Energetiko, ki bosta odpadke predelovala oziroma izrabila kot nov vir. Hkrati pa so v namen izvedbe projektnih aktivnosti pridobili že tudi nekaj nepovratnih sredstev.