, , , ,

Odprtje novih prostorov Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana (ZGNL), ki je osrednja slovenska ustanova za celostno obravnavo gluhih in naglušnih otrok, bo v četrtek, 9. maja 2019 ob 13. uri, odprl vrata v nove prostore.

Prenovo je zasnovala arhitektka Maruša Zorec (projektivni biro Arrea, d. o. o.), ki je poznana po vrhunskih in mnogokrat nagrajenih trajnostnih rešitvah gradnje. Osnoven uporabljen material je les, ki ga na fasadi izjemno dobro dopolnjuje opeka. Nadzidava je zasnovana kot skoraj nič energijska stavba, kar pomeni, da je pretežni delež energije za ogrevanje in hlajenje iz obnovljivih virov, prostori pa so mehansko prezračevani z rekuperacijo, z izkoristkom nad 80 odstotkov. Z inženiring storitvami je pri nadzidavi in prenovi sodelovalo podjetje EUTRIP, ki je pripravilo investicijsko dokumentacijo in vlogo za nepovratna sredstva Eko sklada. S svojimi strokovnjaki so sodelovalo tudi pri prevzemu stavbe, pregledu in optimizaciji delovanja vgrajenih naprav. V zadnjem letu (od maja 2018 do maja 2019) je to že peta lesena javna skoraj nič energijska stavba, po zaključku vrtca Pedenjcarstvo v Ljubljani, Podružnične osnove šole Dol pri Hrastniku, Večnamenske dvorane v Kotljah ter Centra za  zdravje in šport Mislinja, pri kateri je s strokovnim znanjem  gradbene fizike in zasnovi investicije sodelovalo podjetje EUTRIP.  Izvajalec gradnje je bilo podjetje VG5, odgovorni nadzornik pa Zdenko Avflič.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je za uresničitev projekta sofinanciralo sredstva v višini 1,4 milijona evrov, Eko sklad pa približno 230 tisoč evrov. Preostali denar, do skupne vrednosti projekta 2 milijone evrov, so zagotovili na zavodu.

Uresničitev projekta bo pripomogla k lažjemu izvajanju vzgoje in izobraževanja, ter optimalnemu razvoju otrokovih sposobnosti na vseh področjih njegove osebnosti, s posebnim poudarkom na razvoju sluha, govora, jezika in na komunikaciji.