, , , ,

KOC SOTRAG gre NAPREJ

Pretekli torek so se predstavniki partnerjev, ki sodelujejo v KOC SOTRAG, sestali na zadnjem formalnem srečanju v sklopu KOC 2.0.

Skozi novinarsko konferenco in delavnico, ki je sledila kasneje, so ugotovili, da je KOC SOTRAG utrdil vezi med posameznimi vključenimi partnerji in ponudil znanja za krepitev kompetenc na številnih profesionalnih področjih. Vodja projekta KOC SOTRAG mag. Marjan Velej je v petih točkah povzel prednosti za podjetja, vključenih v projekt.

V kompetenčnem centru KOC SOTRAG sodeluje triindvajset partnerjev, vlogo vodilnega partnerja pa je prevzelo uspešno podjetje Kronoterm. Direktor podjetja Kronoterm Bogdan Kronovšek je prepričan, da bodo v podjetju, kot rezultat sodelovanja v kompetenčnem centru, zabeležili izboljšane rezultate poslovanja.

Krepitev kompetenc zaposlenih v podjetjih bo finančno spodbujena tudi v prihodnje, je pojasnil predstavnik Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Vladimir Milovanović.

Da je konstantno nadgrajevanje znanja zaposlenih v današnjem poslovnem svetu ena primarnih skrbi vodij podjetij, so si partnerji kompetenčnih centrov enotni. S povezovanjem in deljenjem pozitivnih praks lahko slovensko podjetniško okolje naredijo plodnejše za nove poslovne ideje in si odprejo poti za razvoj novih poslovnih modelov tudi na tujem.

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.