, , ,

Objavljen natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva

SPIRIT Slovenija vabi, da se udeležite javnega natečaja za »Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za 2018«. Prijava podjetniških projektov v Sloveniji je odprta do 8. junija 2018. 

Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednje velika podjetja ter Javna agencija SPIRIT Slovenija vljudno vabita k sodelovanju nacionalne institucije in organizacije, kraje, mesta, regije in skupnosti ter javno-zasebna partnerstva kot tudi podjetnike, nosilce izobraževalnih programov in podjetja.

Na natečaj se lahko prijavijo tudi javno-zasebna partnerstva med javnimi institucijami in zasebnim sektorjem, katerega namen je zagotavljati financiranje, vzpostavljanje, prenova, vodenje ali vzdrževanje infrastrukture kot pomoč pri ustanavljanju, rasti in razvoju podjetij. Poudarja se, da lahko s tem predstavite svoj podjetniški doprinos lokalnemu, regionalnemu ali nacionalnemu gospodarstvu.

Omenjene nagrade se podeljujejo kot priznanje in odlikovanje izjemnih pobud za podporo podjetništvu. Prvič so bile predstavljene leta 2005, njihov namen pa je ob natečaju še krepitev podjetniške zavesti, dejavnosti podjetniške politike in njenega uresničevanja ter nagrajevanju uspeha. Kot zanimivost še dodajmo, da se je od leta 2006 prijavilo več kot 2800 projektov, ki so skupaj spodbudili ustanovitev več tisoč novih podjetij.

Natečaj je sicer namenjen vsem lokalnim, regionalnim in nacionalnim institucijam in entitetam v EU in v pridruženih državah v okviru Programa za konkurenčnost in inovacije (CIP), Islandiji, Norveški, Srbiji in Turčiji, ki spodbujajo podjetništvo in mala podjetja na nacionalnem, regionalnem ali lokalnem nivoju.

Sodelovanje je mogoče v šestih kategorijah:

  • Spodbujanje podjetniškega duha

Priznava pobude na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ki spodbujajo podjetniško miselnost predvsem pri mladih in ženskah.

  • Naložbe v podjetniška znanja

Priznava pobude na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za izboljšanje podjetniških in vodstvenih ter upravljavskih znanj.

  • Izboljšanje poslovnega okolja

Priznava iniciative oz. pobude na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, s katerimi se spodbuja ustanavljanje start-up podjetij in njihovo rast, poenostavljajo zakonske ter upravne postopke za podjetja.

  • Spodbujanje internacionalizacije poslovanja

Priznava iniciative oz. pobude, ki spodbujajo podjetja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zlasti majhna in srednje velika podjetja, k boljšemu izkoriščanju priložnosti, ki jih ponujajo trgi znotraj in zunaj Evropske unije.

  • Podpiranje razvoja okolju prijaznih trgov in učinkovitega gospodarjenja z viri

Priznava iniciative oz. pobude na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, ki podpirajo majhna in srednje velika podjetja pri dostopu do okolju prijaznih trgov in jim pomagajo izboljšati učinkovitost gospodarjenja z viri in sicer skozi razvoj znanj na področju zelenih tehnologij, iskanje ustreznih ponudb in povpraševanj ter s finančnimi spodbudami.

  • Odgovorno in odprto podjetništvo

Priznava nacionalne, regionalne in lokalne pobude s strani organov ali javnih/zasebnih partnerstev, ki podpirajo družbeno odgovornost med majhnimi in srednje velikimi podjetji. Ta kategorija bo prav tako priznala prizadevanja za podporo podjetništvu med prikrajšanimi skupinami, kot so nezaposleni, zlasti dolgotrajno nezaposleni, legalni migranti, invalidi ali pripadniki etničnih manjšin.

Strokovna komisija bo izbrala dva slovenska predstavnika, ki bosta Slovenijo zastopala na evropski ravni. Merila, ki jih bo komisija upoštevala, so naslednja:

  • Izvirnost in izvedljivost: zakaj je projekt uspešen? V čem je njegova inovativnost?
  • Vpliv na lokalno gospodarstvo: predložitev podatkov, ki potrjujejo uspešnost.
  • Izboljšanje odnosov med lokalnimi interesnimi skupinami: je več kot ena interesna skupina imela koristi od uresničenja te pobude? Zakaj so bile vključene in kakšno je bilo njihovo sodelovanje?
  • Prenosljivost: je pristop mogoče ponoviti v regiji in drugje v Evropi?

Prijava je za slovenske projekte odprta do 8. junija 2018, končni zmagovalci pa bodo razglašeni na podelitvi novembra 2018.

Več o natečaju je mogoče izvesti tukaj ali na spletnih straneh www.spiritslovenija.si in www.podjetniski-portal.si. Za dodatne informacije je možno kontaktirati tudi nacionalno koordinatorko mag. Mojco Skalar Komljanc, na elektronskem naslovu mojca.skalar@spiritslovenia.si ali na telefonski številki 05 908 95 28.