, , , ,

Šolski center Škofja Loka bogatejši za učni izdelovalni laboratorij

Šolski center Škofja Loka je v preteklem letu uspešno vzpostavil učni izdelovalni laboratorij (UIL), ki je še dodatno obogatil program za vključene dijake. UIL smo vzpostavili na področju energetike, lesarstva in kovinskopredelovalne panoge, in je opremljen s sodobno tehnološko opremo različnih prototipnih delavnic in laboratorijev, z namenom izmenjave znanja med izobraževalno sfero in gospodarstvom ter širšo zainteresirano javnostjo. Z novim laboratorijem želimo ponuditi možnost kreativnim in inventivnim ljudem, saj jim nudimo znanje in materialne možnosti za realizacijo tudi najbolj strokovno in tehnično zahtevnih inovacij.

Projekt, ki bogati naš šolski program in prinaša možnost tehnološkega razvoja in optimizacijo dela, sta podprla tudi Evropska unija (EU) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo s sofinanciranimi sredstvi v višini slabih 343 tisoč evrov. Pristojni organi so naš šolski center prepoznali kot enega najnaprednejših centrov, ki poleg učnega izdelovalnega laboratorija omogoča vzpostavljanje novih platform za sodelovanje.

UIL omogoča prenos znanja med šolskimi institucijami in podjetji, s tem se zvišuje konkurenčnost gospodarstva, kar vpliva na izboljšanje kompetenc, zanesljivosti kadra, olajšan je tudi prehod kadra iz izobraževalnega procesa v gospodarstvo. UIL namreč nudi znanja za takojšnjo spodobnost samostojnega dela. Regijsko gospodarstvo z uvedbo UIL-ja izboljšuje konkurenčnost, dolgoročno pa bo zabeležen tudi razvoj, večja gospodarska rast, več zaposlovanja (predvsem prve zaposlitve) in manj obremenjevanja okolja.

V okviru projekta vzpostavitve UIL je ŠC Škofja Loka bogatejši za naslednjo opremo:

– aplikacija za online sodelovanje in podporo design managemet procesom,

– aplikacija za načrtovanje in vizualizacijo (BIM),

 – 3D printer za pripravo prototipov,

– infrardeča kamera,

– pet osni CNC obdelovalni stroj,

– ultrazvočni merilnik pretoka,

– merilnik CO2,

– hidravlična dvigalka,

– dinamometer,

– sončni kolektor s pripadajočo opremo za priključitev,

– eksperimentalna klimatska naprava,

– senzor radona,

– prostoprogramabilni krmilniki,

– oprema za izgradnjo prototipa inovativne rešitve za proizvodno ter hranjenje energije s fotovoltaiko (5kw) v kombinaciji s toplotno črpalko in dvema baterijama,

– PC računalniki in namenske grafične kartice ter Raspbbery Pi in arduino,

– in še kar nekaj opreme za laboratorij energetike in oblačnih rešitev za sodelovanje.