, , , , , ,

Zakaj certificirati objekte po nemškem standardu DGNB?

V svetu poznamo veliko metod ocenjevanja trajnostne gradnje. Pri nas je najbolj uveljavljena metoda DGNB, ki poleg okoljskega vidika obravnava tudi ekonomski vidik in družbeno sprejemljivost načrtovane gradnje v celotnem življenjskem krogu. Poleg DGNB standarda v svetu poznamo še LEED (ameriški) in BREEAM (britanski).

V Sloveniji je zelo malo objektov standardizirano po kakršnem koli standardu. Pripravili smo seznam prednosti certificiranja, predvsem po, pri nas najbolj uveljavljenem, sistemu DGNB.

 

Prednosti certificiranja stavb po standardu DGNB:

manjša poraba energije,

nižji stroški bivanja,

vgradnja sodobne in človeku najbolj prilagojene tehnologije,

višje bivalno ogodje,

povečava učinkovitosti,

v poslovnih stavbah: večja storilnost zaposlenih, manjši odstotek bolniških odstotnosti,

večja vrednost stavbe,

neodvisno preverjanje in potrditev trajnostnih kakovosti stavb,

lažja prodaja in hitrejše pridobivanje najemnikov,

možnost večjih najemnin (+ za lastnike)

gradnja stavb iz do okolja in človeku najbolj prijaznih materialov,

dvig ugleda lokacije,

iz certifikata je razvidno: v kateri energetski razred spada, kakšna je energetska učinkovitost, stroški obratovanja, počutje uporabnikov.