,

Konferenca o krožnem gospodarstvu

Do večje konkurenčnosti regije z aktivnimi partnerstvi – Uspešni modeli krožnega gospodarstva vzpostavljeni na sodelovanju. Dogajanje v sredo, 14. decembra 2016, v Kulturnem centru Ravne na Koroškem (Gledališka pot 1, 2390 Ravne na Koroškem), s pričetkom ob 9.30 uri.

Konferenca predstavlja nadaljevanje meseca krožnega gospodarstva, ki je potekal v novembru. Zasnovana je v sodelovanju platforme Circular Change in Petrol Energetike ter Partnerstva za zeleno gospodarstvo, ob sodelovanju Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK).

Namen konference je vzpostavitev dialoga med vlado, ključnimi akterji lokalne skupnosti in podjetji. Na podlagi primerov dobrih praks je cilj identificirati mehanizme za spodbujanje in vzpostavljanje učinkovitih in krožnih javno-zasebnih partnerstev.

Javno-zasebna partnerstva za Ravne na Koroškem in celotno regijo lahko pomenijo učinkovit ekonomsko, okoljsko in družbeno utemeljen prehod v model krožnega gospodarstva. S tem se krepita vidnost in konkurenčnost regije.

Dobre poslovne prakse

V središču regionalne konference bodo dobre poslovne prakse. Kako vzpostaviti učinkovita krožna partnerstva bodo povedali nosilci projekta Wcycle, ki je v Mariboru povezal Snago Maribor, Nigrad in Energetiko Maribor. Mariborski projekt v prvem koraku stavi na povezovanje javnih podjetij. Odpad, ki ga proizvedejo Mariborčani, bodo uporabili kot surovino. Predvideva pa tudi vzpostavitev raziskovalnega inštituta in s strateškim partnerjem ustanovitev mednarodnega podjetja s sedežem v eni od evropskih prestolnic.

Prav tak je model dobre prakse vzpostavila tudi Petrol Energetika. Podjetje je skupaj z lokalno skupnostjo, Metalom Ravne (del skupine SIJ) in Institutom Jožef Štefan uspelo zasnovati in izvesti inovativni in na principih krožnega gospodarstva temelječ projekt izkoriščanja odpadne toplote iz industrije za daljinsko ogrevanje na gospodarskem območju in v mestu Ravne na Koroškem. Projekt ima velik potencial za nadaljnji razvoj in širšo implementacijo.  Gre za prvi tovrsten projekt v slovenskem prostoru. Projekt je uspešno poiskal in povezal porabnike odpadne toplote ter razvil potrebne tehnične in organizacijske rešitve, kar je pri tovrstnih projektih največji izziv.