, , , , , ,

Center za zdravje in šport Mislinja – sodobna lesena gradnja

Center za zdravje in šport Mislinja, ki ga bodo uradno odprli v soboto, 16. 3. 2019, predstavlja z dimenzijami (površina, velika približno 2.500 m2, razponi nosilcev več kot 32 m, višina okoli 12 m) in izredno visoko usmerjenostjo v naravne (trajnostne) rešitve v Sloveniji pravi presežek sodobne gradnje na področju lesene gradnje javnih stavb v zadnjih letih.

Značilnost trajnostno naravnane, tehnološko napredne in izredno hitre gradnje je nizka cena investicije, ki je v primeru telovadnice v Mislinji znašala manj kot 1.200 EUR/m2 oziroma skupaj manj kot 3 milijone evrov. Več kot 50 odstotkov investicije je Občina Mislinja plačala z uspešno pridobljenimi nepovratnimi sredstvi.

Priprava investicijske dokumentacije in pomoč pri pripravi vlog za nepovratna sredstva na tri različne vire sofinanciranja sta bili zaupani podjetju EUTRIP, ki je v fazi gradnje opravilo tudi storitve nadzora (vloga Inženirja po pogodbenih določilih FIDIC). Vlogo nosilca gradbene pogodbe je prevzelo podjetje ALFA NATURA, ki je specializirano za lesene gradnje. Omenjeno podjetje je zahtevno gradnjo izvedlo v izredno kratkem času – samo v devetih mesecih (ta čas vključuje: pripravo projektne dokumentacije (PZI), izgradnjo in dobavo opreme). V vlogi podizvajalcev gradnje so bila podjetja iz okolja (LESOTEKA HIŠE, ESOTECH, GRADIM, MONTAŽA ENERGETSKIH NAPRAV VOCOVNIK LEOPOLD), ki so s svojo predanostjo domačemu okolju prispevala pomemben delež k realizaciji investicije. Opremo je dobavilo podjetje Lesnina.

Stavba je na zunaj zelo subtilna, saj so načrtovalci s spretno zasnovo (kaskadna zasnova strehe na južni strani in temnejši zgornji deli) lesen objekt uspešno »potopili« v ozadje pohorskih gozdov. Lesena fasada spodnjega dela daje slutiti, da gre za leseno stavbo, vendar se to zares pokaže šele, ko vstopimo v osrednji prostori. Stavba je na severni strani okoli 5 m vkopana v podlago, zato daje obiskovalcu šele pogled z zgornje tribune občutek naravnih materialov, velikih dimenzij in razponov.

Center za zdravje in šport Mislinja ima osrednji vadbeni prostor, velik približno 45 m x 24 m, kar omogoča vadbo, regularna tekmovanja malega nogometa (»futsal«) ter izvedbo državnih in mednarodnih rokometnih tekem. S pomičnimi zavesami na elektro pogon se prostor lahko razdeli na tri enote, tako da je trening odbojke ali košarke možen na treh ločenih igriščih hkrati. Na nepremičnih tribunah je prostora za okoli 300 gledalcev. Kadar se bo dvorano uporabljalo za tekmovanja iz košarke ali odbojke, bo na izvlečnih tribunah dovolj prostora za še dodatnih 300 obiskovalcev. Za športno vadbo bo na voljo tudi fitnes, ki se bo raztezal na površini okoli 70 m2. V stavbi so še klubski prostori, prostori za rekvizite, komentatorski prostor in kabineti.

Zgradba ima tri vhode, ki omogočajo enostavno logistiko. Služben vhod in dostavni vhod sta na zahodni strani, osrednji vhod za obiskovalce pa je usmerjen na jugovzhod. Iz vhodne avle je za obiskovalce predviden dostop do zgornje tribune, športniki pa lahko skozi tri dvojne garderobe dostopajo do parketa. Vgrajen športni parket, pod katerim je vgrajeno talno gretje, ima odlične lastnosti odbojnosti in blaženja, kar je za športnike, ki vsakodnevno obremenjujejo mišice in sklepe, še posebej pomembno.

Stavba je zasnovana skladno s smernicami za skoraj ničenergijske stavbe.

Trenutno poteka tudi pridobivanje certifikata za trajnostno gradnjo po nemškem standardu DGNB, kar pomeni, da bo telovadnica v Mislinji ena prvih lesenih stavb v Sloveniji, ki bo certificirana po tem mednarodnem certifikacijskem postopku.

Osnovna nosilna konstrukcija je iz lesenih križno lepljenih nosilcev in sten. Razpon prek 32 m premošča jeklen nosilec, ki tako omogoča, da je vidno polje obiskovalcev na tribunah brez motečih elementov. Vgrajenih je okoli 680 m3 masivnega lesa, poleg tega pa še okoli 380 m3 naravnih izolacijskih materialov v obliki vpihanih lesenih vlaken. Naravni materiali niso prijazni do okolja samo v času izgradnje, temveč pomenijo tudi izpolnjevanje trajnostnih načel v celotni življenjski dobi. Nosilna lesena konstrukcija je v dvorani vidna po celotni površini, kar daje notranjemu prostoru prijetno toplino in naravni videz. Na stropu vgrajene akustične obloge poleg zaščitnih mehkih oblog v spodnjem delu sten zagotavljajo dušenje hrupa in primerne odmevne čase ter prijetno prostorsko akustiko, ki je zaželena ne samo za športne dejavnosti, temveč tudi za prireditve.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Predstavitev investicije za strokovno javnost bo potekala tri dni pred odprtjem, in sicer v sredo, 13. marca 2019, med 12. in 15. uro. Vabilo je dostopno na povezavi: vabilo Mislinja

Odprtje je namenjeno širši javnosti, strokovna javnost pa ima možnost seznanitve s postopkom javnega naročanja (izveden je bil dvofazni postopek s pogajanji in konkurenčnim dialogom, pri čemer je bila podpisana pogodba na osnovi določil rumene knjige FIDIC, kjer je izvajalec hkrati tudi projektant projekta za izvedbo), z BIM projektiranjem lesene stavbe (BIM 3D-model je neposredna osnova za razrez lesa v proizvodnji) ter z načrtovanjem in izvedbo energetsko učinkovitih instalacij.

Investicijo bodo predstavili:

  • župan Bojan Borovnik in predstavnik Očine Mislinja Boris Kamenik;
  • Matevž Vrhovnik, direktor podjetja ALFA NATURA, ki je bilo glavni izvajalec gradnje;
  • projektant Martin Lovrečič iz podjetja TRIA STUDIA, ki je projektiralo stavbo z BIM-tehnologijo;
  • Primož Praper, direktor podjetja EUTRIP, ki je pripravilo investicijsko dokumentacijo in vloge za nepovratna sredstva;
  • pravnik Anže Kunovar, ki je vodil postopek javnega naročanja, in
  • Robert Lindič, predstavnik podjetja ESOTECH, ki je objekt projektiralo ter izvedlo strojne in elektro instalacije.

vabilo Mislinja