, , ,

Razglasitev Slovenije za predsedujočo skupini članic EU za področje socialne ekonomije

Združenje Socialna ekonomija Slovenije vabi na uvodno prireditev ob razglasitvi Slovenije za predsedujočo skupini članic EU za področje socialne ekonomije in ob razglasitvi Maribora za evropsko prestolnico socialne ekonomije za leto 2018. Prireditev bo v torek, 9. januarja 2018, od 15. do 17. ure na sedežu združenja Socialna ekonomija Slovenije, v prostorih društva Toti DCA Maribor na Gorkega ulici 34 v Mariboru.

Program prireditve:

15:00 Mojca Ž. Metelko in Miro Mihec: Pozdravni nagovor s pregledom dela ZSES do sedaj.

15:05 Tadej Slapnik, državni sekretar Republike Slovenije v kabinetu predsednika vlade za socialno, zeleno in krožno gospodarstvo: O razglasitvi Slovenije za predsedujočo skupini članic EU za področje Socialne ekonomije za leto 2018 in predvidene aktivnosti. Več na spletni strani.

15:15 Saša Pelko, podžupan Mestne občine Maribor: O aktivnostih in občinski podpori v zvezi s projektom »Maribor, evropska prestolnica socialne ekonomije v letu 2018«.

15:20 Marjan Holc, predsednik društva Dnevni center aktivnosti Toti DCA, so. p.: Predstavitev idejnega projekta Večgeneracijski center Maribor v povezavi z novimi prostorskimi, logističnimi in informacijskimi možnostmi za izvajanje aktivnosti sedeža združenja Socialna ekonomija Slovenije in izvajanja projekta »Maribor, evropska prestolnica evropske socialne ekonomije.«

15:35 Nena Dokuzov, članica upravnega odbora združevanja Socialna ekonomija Slovenije: Organizacija Tehničnega sekretariata za operativno izvajanje nalog v zvezi s predsedovanjem Slovenije nadzornemu odboru Luksemburške deklaracije, koodinacijska skupina za izvajanje projekta Maribor- evropska prestolnica socialne ekonomije ter programski odbor.

15:45 Mojca Ž. Metelko, generalna sekretarka združenja Socialna ekonomija Slovenije: Aktivnosti združenja ZSES v letu 2018, Kupuj odgovorno (Buy Social).

15:55 Miro Mihec, vodja podružnice združenja Socialna ekonomija Slovenije Podravje in član upravnega odbora: Aktivnosti v okviru projekta »Maribor – evropska prestolnica socialne ekonomije«.

16:00 Tadej Slapnik, državni sekretar Republike Slovenije v kabinetu predsednika vlade za socialno, zeleno in krožno gospodarstvo: predstavitev Spremembe zakona o socialnem podjetništvu v letu 2018.

16:15 Razpisi na področju socialne ekonomije v letu 2018.

16:30 Vprašanja in pobude članov združenja Socialna ekonomija Slovenije ter možnost pridružitve novih članov.

17:00 Zaključek

Za več informacij na voljo Miro Mihec, vodja podružnice ZSES Podravje in član upravnega odbora: zdruzenje@socialnaekonomija.si, GSM: 041 710-277.