Entries by admin

, , , ,

Odprtje novih prostorov Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana (ZGNL), ki je osrednja slovenska ustanova za celostno obravnavo gluhih in naglušnih otrok, bo v četrtek, 9. maja 2019 ob 13. uri, odprl vrata v nove prostore. Prenovo je zasnovala arhitektka Maruša Zorec (projektivni biro Arrea, d. o. o.), ki je poznana po vrhunskih in mnogokrat nagrajenih trajnostnih rešitvah […]

, , , , , ,

Center za zdravje in šport Mislinja – sodobna lesena gradnja

Center za zdravje in šport Mislinja, ki ga bodo uradno odprli v soboto, 16. 3. 2019, predstavlja z dimenzijami (površina, velika približno 2.500 m2, razponi nosilcev več kot 32 m, višina okoli 12 m) in izredno visoko usmerjenostjo v naravne (trajnostne) rešitve v Sloveniji pravi presežek sodobne gradnje na področju lesene gradnje javnih stavb v […]

, , , , ,

Učni izdelovalni laboratorij je priložnost za povezovanje izobraževanja z gospodarstvom

Na Šolskem centru Škofja Loka so v začetku meseca februarja uradno odprl Učni izdelovalni laboratorij (UIL), ki bo deloval na področju energetike, lesarstva in strojništva. Opremljen bo s sodobno tehnološko opremo, ki se bo uporabljala v laboratorijih in delavnicah. UIL podpira procese usvajanja sodobnega tehnološkega znanja v izobraževalnih institucijah, gospodarstvu in pri zainteresirani širši javnosti. […]

, , ,

Napredne rešitve sanacije radona

Radon je radioaktivni plin, ki nima vonja, barve ali okusa, lahko pa, pri preseženih koncentracijah in dolgotrajni izpostavljenosti, povzroči tudi plučnega raka. Nastane iz naravnega razpada radioaktivnega urna in se nahaja v kamninah in prsteh ter tudi v vodi. Koncentracija radona v zunanjem zraku je običajno zelo nizka, v zaprtih prostorih pa je lahko zelo […]

, ,

Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju? Odgovor: EnPREGLED

Pred tremi leti je Vlada RS izdala Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju. Uredba določa javnemu sektorju, da vzpostavijo sistem upravljanja z energijo v stavbah in posameznih delih stavb, ki so v lasti RS ali samoupravne lokalne skupnosti, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov, javnih agencij in ustanov, katerih ustanovitelj je RS […]

, , , ,

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ima do 20. februarja še odprt razpis. _________________________________________________________________________________________ Mala in srednje velika podjetja, pozor! Na voljo so sredstva za uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa. Za naslednji dve leti je na razpolago 5,5 milijonov evrov. Zaprosite lahko najmanj za 50.000 in največ za 500.000 […]

, , , ,

KOC SOTRAG gre NAPREJ

Pretekli torek so se predstavniki partnerjev, ki sodelujejo v KOC SOTRAG, sestali na zadnjem formalnem srečanju v sklopu KOC 2.0. Skozi novinarsko konferenco in delavnico, ki je sledila kasneje, so ugotovili, da je KOC SOTRAG utrdil vezi med posameznimi vključenimi partnerji in ponudil znanja za krepitev kompetenc na številnih profesionalnih področjih. Vodja projekta KOC SOTRAG […]

, , , ,

Šolski center Škofja Loka bogatejši za učni izdelovalni laboratorij

Šolski center Škofja Loka je v preteklem letu uspešno vzpostavil učni izdelovalni laboratorij (UIL), ki je še dodatno obogatil program za vključene dijake. UIL smo vzpostavili na področju energetike, lesarstva in kovinskopredelovalne panoge, in je opremljen s sodobno tehnološko opremo različnih prototipnih delavnic in laboratorijev, z namenom izmenjave znanja med izobraževalno sfero in gospodarstvom ter […]

Energetsko digitalno upravljanje stavb – ENDUS

Digitalno upravljanje raznovrstne tehnologije je del našega vsakdana. Digitalizacija je v naše domove prinesla številne spremembe lajšanja vsakdana in odpravila zapravljanja časa za razmišljanje o nepotrebnih stvareh. Podjetje Eudom je pred kratkim razvilo aplikacijo, ki omogoča energetsko digitalno upravljanje stavb – ENDUS. Projekt, katerega namen je racionalizacija porabe energije in zmanjšanje stroškov energije v stavbah, […]