,

Primopredaja

Po zaključku gradnje je vedno velik izziv zagon stavbe. Poznate kakšen primer ko to ni bil problem? Rok dokončanja je vedno kritičen, če je tehnični pregled, je vse usmerjeno v tehnični pregled, naročnik nevešče teži brezvezne podrobnosti.…