, , , , ,

Občina Železniki pridobila nepovratna sredstva za sofinanciranje ekonomsko-poslovne cone

Občina Železniki je preteklih dneh prejela sklep o uspešni prijavi na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in pridobitvi nepovratne finančne spodbude za projekt Ekonosmko-poslovna cona ALPLES.  Projekt Ekonomsko-poslovna…