, , ,

Usposabljanje za svetovalce DGNB

 
Od četrtka, 10. 11. 2016, do sobote, 12. 11. 2016, je v prostorih Inženirske zbornice Slovenije potekalo usposabljanje za svetovalce po mednarodno uveljavljeni metodi certificiranja stavb DGNB. Udeležilo se ga je 17 udeležencev iz Slovenije in Hrvaške. Strokovno izobraževanje je doprineslo k strokovni ravni usposobljenosti udeležencev, obenem pa je bilo sijajna priložnost za mreženje med novopečenimi strokovnjaki.

DGNB je kratica, povzeta po imenu Nemškega združenja za trajnostno gradnjo (DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen). Certifikacijski sistem DGNB je transparenten in v prakso usmerjen sistem vrednotenja kakovosti. Njegov namen je spodbujati, predvsem pa dokumentirati kakovost stavbe, ki temelji na ključnih kriterijih trajnostnega razvoja (ekologiji, ekonomiji in socio-kulturoloških vrednotah), dopolnjenih s kriteriji s tehničnih in procesnih področij ter lokacije. Ti pomagajo investitorjem in ostalim, ki so del procesa nastajanja neke stavbe, da načrtujejo in izvedejo sodobno stavbo, ki ni samo do okolja prijazna in energetsko učinkovita, ampak zagotavlja lastniku oziroma bodočim uporabnikom tudi ekonomsko zelo učinkovito naložbo, ki bo na trgu nepremičnin ohranjala vrednost tudi skozi daljše časovno obdobje.

Instrument ocenjevanja stavb je poimenovan certifikat DGNB. Glede na doseženo trajnostno kakovost stavbe je mogoče pridobiti bronast, srebrn ali zlati certifikat. Certifikat vrednoti delovanje stavbe celostno, to je v njenem celotnem življenjskem krogu, ne le posamezne ukrepe. Po njem ni mogoče vrednotiti samo stavb, ki so že dokončane, ampak tudi tiste, ki so v izgradnji ali v fazi projektiranja.

Vrednotenje oziroma certificiranje stavb izvajajo za to usposobljeni strokovnjaki, ki morajo opraviti ustrezne izobraževalne tečaje in preverjanja znanja. Glede na zahtevnost le-teh poznamo registrirane strokovnjake DGNB (DGNB RP), svetovalce DGNB (DGNB Consultant) in avditorje DGNB (DGNB Auditor).

dgnb-logo

Več informacij: Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – GBC Slovenija