Opredeliti je potrebno, ali gre s predmetnim posegom tudi za rekonstrukcijo objekta šole (v delu, kjer se z novo odprtino poveže z novim objektom). Ta prehod med šolo in dvigalnim jaškom mora biti viden v tlorisih vseh etaž. V tem smislu je potrebo dopolniti načrte (arhitektura, gradbene konstrukcije).