Energetsko digitalno upravljanje stavb – ENDUS

Digitalno upravljanje raznovrstne tehnologije je del našega vsakdana. Digitalizacija je v naše domove prinesla številne spremembe lajšanja vsakdana in odpravila zapravljanja časa za razmišljanje o nepotrebnih stvareh.

Podjetje Eudom je pred kratkim razvilo aplikacijo, ki omogoča energetsko digitalno upravljanje stavb – ENDUS. Projekt, katerega namen je racionalizacija porabe energije in zmanjšanje stroškov energije v stavbah, je bil sofinanciran v višini slabih devetnajst tisoč evrov iz proračuna Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Njihova ekipa strokovnjakov je v sklopu projekta razvila in testirala opremo za upravljanje in reguliranje z napravami kot so črpalke, ventili, žaluzije in lopute za preusmerjanje zraka. Posebno pozornost so namenili razvoju algoritmom za krmiljenje žaluzij, ki se dvigujejo in spuščajo glede na uro in vremenske dejavnike. Razvili so tudi algoritem za avtomatsko prižiganje luči v kupolah. V sklopu projekta so izdelali tudi projektno dokumentacijo računalniških programov za modeliranje in risanje (allplan). Skozi razvoj projekta so poenostavili delovanje naprav, da je ta prijaznejša uporabnikom, in izboljšali uporabniško izkušnjo. Aplikacija za upravljanje in reguliranje z drugimi napravami priključenimi na sistem omogoča tudi povratno informacijo, kar pomeni, da se podatki o delovanju shranjujejo v spletnem oblaku, slednje torej lahko spremljamo preko oddaljenega dostopa. V aplikaciji so dodali še programsko opremo, ki omogoča izvoz aktualnih podatkov na spletni portal MySgl. Slednje omogoča, da uporabnik lahko oddaljeno nadzira temperaturo, kakovost zraka in še kar nekaj drugih parametrov. Skozi proces razvoja aplikacije so razvili tudi algoritme za izračun povprečno izmerjenih vrednosti regulacije na osnovi želene temperature.

Sistem za Energetsko digitalno upravljanje stavb – ENDUS je trenutno na voljo v Sloveniji, v prihodnje pa bodo v podjetju Eudom sistem tudi primerno certificirali in ga ponudili širom sveta.

 

Operacijo je delno financirala EU, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020.