, , , , , ,

Zakaj certificirati objekte po nemškem standardu DGNB?

V svetu poznamo veliko metod ocenjevanja trajnostne gradnje. Pri nas je najbolj uveljavljena metoda DGNB, ki poleg okoljskega vidika obravnava tudi ekonomski vidik in družbeno sprejemljivost načrtovane gradnje v celotnem življenjskem krogu.…
,

Majhni nasveti za velike prihranke

Ste vedeli, da vsaka nepotrebna dodatna stopinja temperature v prostoru pomeni 5-7 odstotkov višjo porabo energije? Še več koristnih nasvetov najdete na zgornjem letaku, ki so ga pripravili v podjetju Eutrip v sodelovanju z Elektro Gorenjska…
, ,

Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju? Odgovor: EnPREGLED

Pred tremi leti je Vlada RS izdala Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju. Uredba določa javnemu sektorju, da vzpostavijo sistem upravljanja z energijo v stavbah in posameznih delih stavb, ki so v lasti RS ali samoupravne lokalne…

Energetsko digitalno upravljanje stavb - ENDUS

Digitalno upravljanje raznovrstne tehnologije je del našega vsakdana. Digitalizacija je v naše domove prinesla številne spremembe lajšanja vsakdana in odpravila zapravljanja časa za razmišljanje o nepotrebnih stvareh. Podjetje Eudom…
, ,

Usposabljanje za poročanje po uredbi o upravljanju z energijo v javnem sektorju

Ministrstvo za infrastrukturo vabi na prvo usposabljanje za zavezance za poročanje po Uredbi o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 52/16). Usposabljanje bo potekalo 12. marca 2018 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije…
, , , , ,

Povabilo posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2018, 2019 in 2020"

Ministrstvo za infrastrukturo vabi posredniške organe k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2018, 2019 in 2020", z objavo 23. februarja 2018. Višina nepovratnih…
, , , , ,

Objavljen javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo

Agencija za energijo na podlagi 373. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) je objavila javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote…
, , ,

AKTUALNO: Znan postopek za začetek poročanja skladno z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju

Skladno z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 52/16) morajo vsi zavezanci za poročanje za začetek pridobiti dostop do aplikacije za e-poročanje. Na voljo je tudi že več informacij glede začetnih postopkov…
, , ,

Decembrski pregled trga električne energije in zemeljskega plina

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je ob koncu letošnjega leta pripravila analizo cen električne energije in zemeljskega plina. ZPS namreč mesečno pregleda ponudbo na spletnih straneh vseh dobaviteljev, njihove cenike, objavljene splošne…
, , , ,

Nov termin delavnic Učinkovito energetsko upravljanje zgradb v skladu z Uredbo

Agencija POTI Ljubljana vabi na nov termin delavnic Učinkovito energetsko upravljanje zgradb v skladu z Uredbo. Prvi modul "Energetsko knjigovodstvo" bo potekal 18. januarja, 2. modul "Energetsko upravljanje stavb" pa 25. januarja 2018. V…