, , ,

Izolacija kanalov

Takih rešitev z 4 cm mineralne izolacije ni, oz. je po zadnjem stanju tehnike zastarela. Projektant naj pripravi izračun kjer bo razvidno ali bo rosilo ali ne. V najslabšem pogoju (tako kot so to danes 40°C 80%rv.Iz prakse, že 10 mm armaflex…
 Na parceli za gradnjo 240/5 (območje obstoječe šole) je v zemljiški knjigi knjižena služnost izgradnje sončne elektrarne v korist Gorenje gospodinjski aparati, d.d., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje. Ta družba je skladno z določili…
Jasno je potrebno definirati in opisati način izpolnjevanja zahtev Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter več stanovanjskih stavb (Uradni list RS, štev. 97/03, 33/07, 77/09…