, , ,

Izolacija kanalov

Takih rešitev z 4 cm mineralne izolacije ni, oz. je po zadnjem stanju tehnike zastarela. Projektant naj pripravi izračun kjer bo razvidno ali bo rosilo ali ne. V najslabšem pogoju (tako kot so to danes 40°C 80%rv.Iz prakse, že 10 mm armaflex…
 Na parceli za gradnjo 240/5 (območje obstoječe šole) je v zemljiški knjigi knjižena služnost izgradnje sončne elektrarne v korist Gorenje gospodinjski aparati, d.d., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje. Ta družba je skladno z določili…
,

Upravne enote - pripombe za dopolnitev vloge za gradbeno dovoljenje

- predložite ustrezno dokazilo o pravici graditi skladno z določili 56. člena ZGO~1 pridobljeno za vsa zemljišča, ki so predmet gradnje (predložene je dokazilo le za parc. _______),- pravica graditi za vsa zemljišča- pravica graditi…