, ,

Šolanje in pregled napak delovanja prezračevanja

POTEK:

  1. Ugotavljanje nastavitev zaslona na dotik CAREL PGD touch, ki se nahaja v kletnem prostoru šole.
  2. Premik na streho šole, kjer se je ugotavljal problem hladnega izpihanega zraka iz vseh klimatskih naprav.
  3. Ugotovitev razloga hladnega izpiha iz klimatskih naprav: napaka na senzorjih, ki so zaznavali napačno temperaturo, zato je bil dovodni zrak v prostore ogrevan namesto ohlajen.
  4. Začasna namestitev nadomestnih uporov (različnih vrednosti: 500 ohm; 1.800 ohm; 5,6 k ohm) namesto termo tipal (senzorjev), za konstantno temperaturo hladnega dovodnega zraka.


ZAKLJUČEK (nedokončano):

  1. Popravilo napake temperaturnih senzorjev.
  2. Namestitev programskega urejevalnika na CAREL PGD, ki bo omogočal urejanje urnika delovanja v najmanj dveh različnih režimih (ekonomski, komfortni).

DP