, , ,

Nastavitve regulacije

Prevelika poraba in previsok strošek toplotne ter električne energije, slabo nastavljena regulacija sistema ogrevanja in prezračevanja v stavbi, so pripeljali strokovnjake za eno mizo. Po več sestankih, ogledih ter razpravljanju o problemih, smo tokrat le naredili korak naprej v smeri rešitve. Na jutranji razpravi smo s strokovnjaki (različnih tehničnih področij) prišli do soglasja, da spremenimo oziroma nadgradimo program lokalnih regulatorjev ali v centralnem regulatorju (odvisno od zahtevnosti spremembe programa in vloženega časa). Na ta način bomo avtomatizirali celotni sistem prezračevanja v stavbi. Lokalni regulatorji so prosto programabilni in neodvisno povezani drug od drugega na centralni regulator, kateri je primarni člen verige in dajalnik izvršilnih ukazov za lokalne regulatorje. Centralni regulator omogoča tudi povezavo do lokalnega regulatorja, ki se nahaja v toplotni postaji in regulira ogrevanje stavbe. Tako bomo lahko spreminjali režime ter urnike delovanja celotnega ogrevalnega in prezračevalnega sistema preko centralnega regulatorja, kateri omogoča tudi dostop ter spremembo določenih nastavitev iz daljave preko spleta. Zaenkrat je možno na centralnem regulatorju nastaviti samo željeno temperaturo v prostoru. Posodobitve sistema bomo testirali, ko bo obstoječi program nadgrajen v lokalnih regulatorjih.

DP