Entries by ENinfo

, ,

COP

Ogrevanje tople sanitarne vode, kjer je želena temperatura 55 stopinj celzija, je COP nizek (slab). Toplotna črpalka dela ves čas na relativno visokih temperaturah.Pomembna je vezava: sedaj je vezava TČ – zalogovnik – bojler.Morda bi bilo smiselno, da je TČ krmiljena na temperaturo v boljlerju in ne v zalogovniku.Vsak prenosnik je geneiranje entropije, ne moreš […]

Citiranje

Nekaj pravil citiranja 1. Članki v uglednih revijah so najvišja stopnja objave.2. V člankih bi naj bilo čim manj citatov iz nižjih rangov objav.3. Faktor vpliva revij se lahko preveri na strani COBISS. Obstaja več lestvic. Ena bolj poznanih je http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=BASP&bno=666&id=05403262410387934. Število avtorjev članka je pomembno in tudi vrstni red. Število avtorjev igra vlogo predvsem […]

,

Zakonske podlage za bivalno ugodje

Zakonske podlage za bivalno ugodje v stavbah opredeljujejo različni pravilniki. Temeljni pravilnik je Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji.Za področje vrtcev se za nekatere specifike uporablja Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Za zdravstvene objekte – bolnišnica, zdravstveni dom, zavod za zdravstveno varstvo je bila izdana  Prostorska tehnična smernica TSG – 12640 […]

, ,

Meritve prezračevanja

Meritve prezračevanja so bile izvedene, šolanja vzdrževalcev je bilo zaključeno.  Uporabnik ni zadovoljen s prezračevanjem, ker v nekaterih prostorih smrdi.  Kaj je vzrok? Po nekaj sestankih, ko pride na kup 10 strokovnjakov in meljejo 2 uri se odločimo, da je potrebno ponovno pregledati prezračevanje. Naredimo meritve še enkrat. Kaj smo ugotovili nekaj kanalov sploh ni […]

Preizkus delovanja hlajenja

Stisnila je vročina in pojavila se je potreba po hlajenju. Ugotovilo se je, da split sistemi za hlajenje ne delujejo. Ugotovljeno po 9 mesecih od prevzema.

Ali ste vedeli,da vsaka stopinja viša temperatura v stavbah pomeni okoli 6 % večjo porabo energije?PP

,

Šolanje uporabnika za prezračevanje

Ob 9.00 je bil predvideno šolanje uporabnika. Za vsak slučaj grem zraven, da dobim informacije s prve roke. Ob 10.00 je bil izvajalec še vedno na poti, prišel je ob 10.15. Kaj vse je danes na dnevnem redu: pregled nastavitev delovanja prezračevanja in pohlajevanja, odprti sta še dve stalni točki: ali je mehčanje vode pravilno […]

,

Primopredaja

Po zaključku gradnje je vedno velik izziv zagon stavbe. Poznate kakšen primer ko to ni bil problem? Rok dokončanja je vedno kritičen, če je tehnični pregled, je vse usmerjeno v tehnični pregled, naročnik nevešče teži brezvezne podrobnosti. “Hitro je potrebno podpisati vse papirje”, se reče hišniku, sicer “boš ti kriv, da zamujamo”.In hišnik vse podpiše:– […]

, , ,

Nastavitve regulacije

Prevelika poraba in previsok strošek toplotne ter električne energije, slabo nastavljena regulacija sistema ogrevanja in prezračevanja v stavbi, so pripeljali strokovnjake za eno mizo. Po več sestankih, ogledih ter razpravljanju o problemih, smo tokrat le naredili korak naprej v smeri rešitve. Na jutranji razpravi smo s strokovnjaki (različnih tehničnih področij) prišli do soglasja, da spremenimo […]