, , ,

Občina Ravne na Koroškem pridobila nepovratna sredstva za izgradnjo Večnamenske dvorane Kotlje

Občina Ravne na Koroškem je v preteklih dneh prejela odločbo o uspešni prijavi na razpis EKO sklada, j.s., in pridobitvi nepovratne finančne spodbude za izgradnjo Večnamenske dvorane Kotlje (Večnamenska dvorana OŠ Koroški jeklarji, Podružnica Kotlje). Gradnja skoraj nič-energijske dvorane bo potekala predvidoma 2 leti. Občina Ravne bo za izgradnjo dvorane površine približno 1.230 m2 prejela nepovratna sredstva Eko sklada v višini do 403.564,00 EUR, kar predstavlja skoraj 25 % vrednosti celotne investicije (vključno z DDV). Celotna vrednost investicije je ocenjena na 1.639.788,86 EUR (z DDV).

Do danes so bile narejene prostorska, projektna in druga dokumentacija. Investicijsko dokumentacijo in prijavo na razpis je pripravilo podjetje EUTRIP, d.o.o., projektno dokumentacijo pa podjetje Fima, d.o.o. Pridobljeno je bilo tudi pravnomočno gradbeno dovoljenje. Končni rok za izgradnjo novega objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja je december 2018, ko bodo pripravljena in predana tudi zaključna poročila. Začetek izvedbe gradbeno-obrtniških del je predviden v mesecu marcu 2017. Otvoritev in pričetek obratovanja Večnamenske dvorane Kotlje sta predvidena januarja 2019.

Status razpisa EKO sklada: ODPRT (več informacij na tej povezavi)

Večnamenska dvorana Kotlje