, , ,

Na 3. prijavnem roku razpisa Procesni vavčer uspešen tudi BIJOL

BIJOL d.o.o. je podjetje z več kot 15-letno tradicijo zastopanja in prodaje produktov uglednih svetovnih podjetij, kot so paletna dvigala Palfinger, dvigala Epsilon za reciklažo in gozdarstvo, stroji za izdelavo sekancev Mus-Max, stroji za reciklažo Hammel, stroji za prekladanje Sennebogen, prikolice Doll in Hüfferman, itd. V podjetju nudijo izvedbo projekta od idejne zasnove do prevzema na ključ, kakor tudi celovit servis. V BIJOL-u so se letos v začetku leta s pomočjo podjetja EUTRIP uspešno prijavili na Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17). Tega je javna agencija SPIRIT objavila 7. oktobra lani.

Cilj razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je bil prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«. Namen razpisa je bil izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav. Med te sodijo prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management.

BIJOL v okviru sofinancirane operacije predvideva svetovanje na povezanih področjih informatizacije (nadgrajenega informacijskega sistema), financ, računovodstva ter posledične izboljšave procesov in boljše upravljanje razvoja (razvojnih projektov, opreme ipd.). Svetovanje bo tako vezano predvsem na identifikacijo obstoječega stanja (analiza procesov in obvladovanje stroškov), optimizacijo stroškov in identifikacijo najbolj optimalnih in najugodnejših virov za investicije in razvojne projekte BIJOL-a. Prav tako bo operacija omogočila premostitev načina delovanja/poslovanja od ad hoc rešitev do iskanja in poglabljanja zaupanja s partnerji, finančnimi institucijami in vključevanje trajnostnih (trajnih) rešitev.

Skupna vrednost operacije (upravičeni in neupravičeni stroški) z nazivom “Implementacija poslovnoprocesnih izboljšav v podjetju BIJOL” znaša 48.449,99 EUR, od tega je BIJOL upravičen do subvencije SPIRIT-a v višini 19.850,00 EUR.

Informativni seznam odobrenih vlog za 3. rok (11. januar 2017)