, ,

Prve aktivnosti Kompetenčnega centra KOC SOTRAG

V ponedeljek, 20. marca 2017, je potekal prvi partnerski sestanek Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v sodobnem trajnostnem gradbeništvu (KOC SOTRAG). Na sestanku so bili natančneje predstavljeni cilji projekta, dobra praksa iz preteklih KOC-ev in novosti, ki jih uvaja ta KOC. Projektni partnerji so tudi uradno podpisali partnerski sporazum. Sestanek pa je bil nadgrajen tudi z delavnico za vodje »Modeli kompetenc in poslovne strategije: usodna privlačnost«, ki jo je vodil priznani strokovnjak za kompetenčne modele in razvoj kadrov, strateško upravljanje organizacijske kulture in komunikacij, obvladovanje sprememb, coaching in predvsem strateški razvoj kompetenc managerjev, Brane Gruban iz Dialogosa, Strateške komunikacije, d.o.o.

KOC SOTRAG je kompetenčni center, ki je pričel delovati v začetku marca. Prijavitelj projekta je bilo podjetje TERMO-TEHNIKA hladilni, ogrevalni in energetski sistemi, d.o.o. Delovanje KOC SOTRAG je sofinancirano s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.

Glavni cilji KOC SOTRAG so preko usposabljanj izboljšati kompetence zaposlenih v podjetjih partnerstva in s tem povečati njihovo prilagodljivost, zaposljivost in učinkovitost, krepiti ozaveščenost zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju, krepiti povezovanje, mreženje podjetij ter prenos dobrih praks na področju razvoja kadrov, krepiti konkurenčnost in inovativnost slovenskega gospodarstva ter promovirati gospodarsko panogo oz. področje uporabe S4 – Pametne zgradbe in dom z lesno verigo.