, , , ,

Šolski center Škofja Loka uspešno prijavil projekt učnega izdelovalnega laboratorija

V zadnjih dneh decembra je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) izdalo sklep o uspešni prijavi oz. vlogi Šolskega centra Škofja Loka (ŠC Škofja Loka) za operacijo “Vzpostavitev učnega izdelovalnega laboratorija v ŠC Škofja Loka”. Za operacijo bo ŠC Škofja Loka prejel sofinanciranje v višini do 342.478.67 EUR.

Operacija, ki bo sofinancirana s strani Evropske unije (EU), se nanaša na vzpostavitev učnega izdelovalnega laboratorija na področju energetike, lesarstva in kovinskopredelovalne panoge, opremljenega s sodobno tehnološko opremo različnih prototipnih delavnic ter laboratorijev z namenom izmenjave dvosmernega prenosa znanja med izobraževalno sfero in gospodarstvom (in širšo zainteresirano javnost).

ŠC Škofja Loka bo z realizacijo operacije dosegel naslednje strateške in splošne cilje:
– nakup sodobne tehnološke opreme na področju energetike, lesarstva in kovinske industrije (s poudarkom na segmentih elektroindustrije in avtomobilske industrije) za vzpostavitev UIL,
– vzpostavitev odprtega podpornega okolja za MSP in tudi ostale zainteresirane deležnike ter posledičnega izboljšanja poslovanja in povečanja dodane vrednosti slednjih, povečanja konkurenčnosti gospodarstva
– zagotoviti programe usposabljanja za mentorje, ki bodo omogočali prenos sodobnih in konkurenčnih znanj ter bistveno izboljšali kompetence oseb vključenih v programe izobraževanj,
– zagotoviti strokovni kader za učinkovito usposabljanje, mentoriranje in svetovanje na pridobljeni tehnološki opremi,
– vzpostaviti aktivno in dinamično povezavo med gospodarstvom in izobraževalnim sistemom ter prilagoditev slednjega dejanskim potrebam gospodarstva, za uvajanje novih tehnologij ali sprememb poslovnih procesov zaradi doseganja učinkovitejše rabe virov in izboljšanja energetske učinkovitosti v njihovem poslovanju,
– nuditi podporo MSP, ki se povezujejo javno izobraževalno infrastrukturo pri izvajanju procesnih izboljšav, ki jih narekujejo njihovi proizvodni ali storitveni procesi,
– s praktičnim izobraževanjem na najsodobnejši opremi usposobiti udeležence izobraževanja do nivoja obvladovanja procesov, ki bodo po zaposlitvi v gospodarstvu resnično samo nadgrajevali in izpopolnjevali že pridobljena znanja. Za udeležence, ki bodo nadaljevali s študijem pa bodo praktične izkušnje dobrodošle pri njihovi bodoči rasti in veliko lažji predstavi obravnavanih teorij,
– uveljaviti ŠC Škofja Loka kot kompetentno destinacijo za mednarodne izmenjave na področju sodobnih tehnologij energetike, strojništva, lesarstva.

Vsebinsko se bo investicija in vse aktivnosti zaključila najkasneje do oktobra 2018, ko bodo predana tudi zaključna poročila o projektu. V finančnem smislu pa mora biti investicija zaključena do 31. decembra 2018.