, , , ,

Odprtje Učnega izdelovalnega laboratorija Slovenske Konjice- Zreče

V sredo, 10. januarja 2018, se je v Zrečah odvijalo uradno odprtje Učnega izdelovalnega laboratorija Slovenske Konjice- Zreče. Projekt U-Lab – Učni izdelovalni laboratorij Slovenske Konjice – Zreče je sofinanciran s sredstvi Evropske unije in Republike Slovenije. Za operacijo je Šolski center Slovenske Konjice – Zreče prejel sofinanciranje v višini 638.772,00 EUR. Na otvoritvi, ki se je pričela ob 12. uri, je imel predsednik vlade Republike Slovenije, Miro Cerar, uraden govor.

Učni izdelovalni laboratorij Slovenske Konjice-Zreče predstavlja prostor, v katerem so na voljo najsodobnejši stroji za prototipiranje, ki so dostopni tako posameznikom, kot tudi javnosti. V sklopu otvoritve je potekala demonstracija uporabe tehnologij na vseh treh lokacijah U-Lab Slovenske Konjice – Zreče, in sicer na Gimnaziji Slovenske Konjice, Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče in v Mladinskem servisu v Slovenskih Konjicah. Po demonstraciji je sledil posvet Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije v Noordung centru v Vitanju, ki ga je organizirala FabLab mreža Slovenija, partnerstva za zeleno gospodarstvo Slovenije in Noordung centra.

S projektom U-Lab je bil na Šolskem centru Slovenske Konjice–Zreče vzpostavljen koncept učnega izdelovalnega laboratorija v Dravinjski dolini, s katerim ponujajo vsakomur možnost za izdelavo oz. realizacijo svojih projektov. V ta namen je v prostoru več strojev in naprav, ki omogočajo izdelovanje ter prototipiranje (laserski rezalnik, 3D printer, tiskalnik tiskanih vezij in drugo). Poleg dostopa do samih naprav je v določenih urah na voljo tudi mentor, ki uporabnikom pomaga pri uporabi naprav oz. izvaja delavnice za samostojno uporabo posameznih naprav.

V U-Lab organizirajo tudi izobraževalne programe in delavnice, mentorsko delo, možnost individualnega dela na strojih, izobraževanje za uporabo strojev pod vodstvom strokovnih sodelavcev in proces oblikovanja prototipa pod vodstvom mentorja. Učni izdelovalni laboratorij tako služi kot enotna točka, na kateri lahko podjetja dobijo dostop do storitev, znanj in strojev, s katerimi bodo nadgradila svoje raziskovalne dejavnosti. S pomočjo lastnih razvojnih programov U-Lab v povezavi s podjetji išče rešitve za izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti.

Šolski center Slovenske Konjice–Zreče bo z realizacijo operacije deloval v konceptu doseganja ciljev:
– vzpostavitev učnega izdelovalnega laboratorija,
– izobraževanje in inovativnost,
– prototipiranje in
– vzpostavitev skupnosti izdelovalcev.

Zastavljene cilje bodo spremljali tudi s kazalniki in že eno leto po zaključku projekta načrtujejo 50 podprtih podjetij, vključenih v podjetniško skupnost U-laba Slovenske Konjice–Zreče.