, , ,

Objavljen javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«

Ministrstvo za javno upravo je objavilo javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«, dne, 26. januarja 2018. Skupna okvirna višina sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko, ki je na voljo za javni razpis, znaša 18.495.600,00 EUR. Rok za oddajo prijav je 9. april 2018.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, ki bodo gospodinjstvom omogočala širokopasovni dostop s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij na območjih, kjer tem gospodinjstvom tak dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev še ni omogočen in hkrati ni tržnega interesa za gradnjo takih širokopasovnih omrežij, ki bi tak dostop omogočala v naslednjih 36 mesecih od 18. november 2016, ko je bil zaključen zadevni postopek izražanja tržnega interesa, to je do 18. novembra 2019.

Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
– namestitev pasivne širokopasovne infrastrukture;
– gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo;
– namestitev dostopovnih omrežij naslednje generacije (NGA).

Vloga na javni razpis ne sme izkazovati več kot 1.200,00 EUR sredstev kohezijske politike na posamezno gospodinjstvo na belih lisah v geografskem segmentu redke poseljenosti.

Za pokrivanje upravičenih stroškov operacije mora biti namenjenih več kot 50% zasebnih sredstev prijavitelja. Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oz. ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne operacije.

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.