,

V Sloveniji trenutno 266 socialnih podjetij

Socialno podjetništvo je eden od možnih odgovorov na spreminjajoče se družbene in ekonomske razmere pri nas in v svetu. Pravni okvir za delovanje socialnih podjetij v Sloveniji postavlja Zakon o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/2011). V Uradnem listu RS, št. 35/2013 pa je bil objavljen tudi Pravilnik o spremljanju poslovanja socialnih podjetij. V zadnjem obdobju je bilo za socialna podjetja razpisanih nekaj javnih razpisov. Število socialnih podjetij v Sloveniji pa na dan 13. januar 2017 znaša 266.

Socialno podjetništvo je skladno z opredelitvijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) inovativna oblika podjetništva z velikim čutom odgovornosti za družbo in ljudi. Za socialno podjetništvo je značilno, da so motivi poslovanja v razreševanju socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov družbe na inovativen način. Osnovni namen te alternativne oblike podjetništva je tržno delovanje ob upoštevanju načel socialnega podjetništva. Ustvarja nova delovna mesta za ranljive skupine oseb ter opravlja družbeno koristne dejavnosti.

Tako kot klasična podjetja tudi socialna podjetja nastopajo na trgu, s to razliko, da dobička praviloma ne delijo, temveč ga vračajo nazaj v podjetje. Socialno podjetništvo je povezovalno, saj spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo, ter na ta način krepi solidarnost v družbi. Do petka, 13. januarja 2017, je bilo v Sloveniji na podlagi določb Zakona o socialnem podjetništvu, ki ga vodi MGRT, v evidenco socialnih podjetij zajetih skupno 266 subjektov.

Evidenca socialnih podjetij z dne 13. 1. 2017