,

Na kratko o Open BIM-u …

Open BIM predstavlja univerzalen pristop k sodelovalnem dizajnu, realizaciji in delovanju stavb, ki temeljijo na odprtih standardih in delovnih tokovih. Open BIM je pobuda buildingSMART in več vodilnih ponudnikov programske opreme, ki deluje na osnovi open buildingSMART podatkovnega modela.

Open BIM je pomemben predvsem zato, ker podpira transparenten in odprt potek dela. Slednje članom projektne skupine omogoča sodelovanje ne glede na to, katero oz. kakšno programsko opremo (“software”) uporabljajo. Hkrati Open BIM ustvarja skupen jezik za širok nabor referenčnih procesov, ki omogočajo naročanje (javno naročanje in naročanje s strani zasebnih subjektov) projektov s transparentnimi komercialnimi dogovori, ocenami primerljivih storitev in zagotovljenimi kvalitetnimi podatki.

Open BIM zagotavlja trajne podatke o projektu, ki so uporabni skozi njegov celoten življenjski cikel. Tako se je možno izogniti večkratnim vnosom istih podatkov in posledičnim napakam. Open BIM obenem na strani spletne ponudbe produktov omogoča individualizirane iskalne zahteve vsakega uporabnika in neposreden prenos podatkov o produktu v BIM.

Več …