, , ,

Primer dobre prakse lesene gradnje: Večnamenski objekt na Kopah

Slovenija spada med najbolj z gozdom porasle države v Evropi in Koroška med slovenske regije z najmogočnejšimi gozdovi. Napori vseh zanesenjakov pa na področju masivne lesene gradnje postopoma že kažejo razvoj in napredovanje stroke. Primer dobre prakse predstavlja projekt izgradnje in obnove skupne kulturne-turistične infrastrukture občin Zahodnega Pohorja za prezentacijo naravnih habitatov in razvoj novih produktov na območju s posebnim varstvenim režimom »NATURA 2000«. Projekt je bil izveden v obdobju od leta 2013 do 2014.

V okviru projekta je bil izgrajen večnamenski objekt na Kopah. Ta je nastal predvsem kot odgovor na potrebe kulturne in turistične infrastrukture »zahodnega Pohorja«. Investitor je bila Občina Mislinja. Okvirna vrednost investicije na lokaciji je znašala cca 1.100.000 EUR z DDV. Izgradnja objekta je bila sofinancirana s strani Evropskega socialnega sklada, in sicer v deležu prbl. 70 %.

Investicijsko dokumentacijo je pripravilo podjetje EUTRIP, nadzor je izvajal Tip inženiring, odgovorni nadzornik pa je bil Ivan Mačič. Avtorja arhitekture sta bila Vesna Novak Temniker in Boštjan Temniker (Atelje Artenova), gradbene konstrukcije pa je projektiralo podjetje CBD (odgovoroni projektant dr. Bruno Dujič).