,

Objavljen razpis »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij«

Javna agencija SPIRIT je objavila javni razpis »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij«. Predmet javnega razpisa je spodbuditi podjetja k izvajanju raziskovalno-razvojnih dejavnostih znotraj podjetja ter prispevati k razvoju novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z izkazanim tržnim potencialom. Rok za prijavo je 20. februar 2017.

Cilj javnega razpisa je sofinancirati vsaj 40 inovativnih RRI projektov, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev z visoko inovativnostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Upravičeni so stroški plač članov raziskovalne skupine, storitev zunanjih izvajalcev, pri čemer vrednost teh ne sme presegati 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov RRI projekta ter posredni stroški (v obliki pavšala v višini 15% upravičenih neposrednih stroškov osebja na RRI projektu). Okvirna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo javnega razpisa, znaša skupaj 8.000.000 EUR.

Več informacij o razpisu …