Kaj je IFC?

IFC je kratica za Industry Foundation Classes in predstavlja podatkovni standard (“data standard”) za BIM. IFC je tako dogovor, kaj so posamezni predmeti in kako jih opišemo na računalniku. Gre torej za sementičen dogovor, kaj so vrata, streha, zidovi, vrata in drugi predmeti in kakšne lastnosti imajo. In prav to je bistvo IFC-ja. V IFC-ju je opisanih približno 800 predmetov in 12.000 lastnosti. To pomeni, da v različnih projektih ne potrebujemo zmeraj znova novih dogovorov. Pri tem ni pomembno, v kakšni obliki so opisani IFC podatki (xml itd.).

Dogovori v okviru IFC-ja so tako obsežni, da nikdar ne potrebujemo vseh dogovorov. Zato je prišlo do vzpona ideje o definicijah prikazov oz. pogledov modelov (“model view definitions”). Obstajajo različne definicije, možno pa je ustvariti tudi svojo. Najbolj priljubljena tovrstna definicija (pogleda modela) IFC-ja je COBie. Vsi predmeti in lastnosti v COBie-ju izhajajo iz IFC dogovorov. COBie tako predstavlja podskupino oz. podmnožico IFC-ja, ki sicer morda na prvi pogled ne izgleda enako kot IFC, kar pa je posledica tega, da so IFC podatki lahko opisani in shranjeni v različnih oblikah.

Video o razmerju med IFC in COBie …