, , , , ,

Evropski dan socialne ekonomije

V petek, 30. junija, s pričetkom ob 15. uri bo v KSEVT-u v Vitanjah potekal Evropski dan socialne ekonomije, ki ga v sodelovanju s Kabinetom predsednika Vlade RS organizira Združenje Socialna ekonomija Slovenije. Vsebina je tokrat namenjena digitalizaciji in digitalni transformaciji, s katero se bodo v prihodnosti soočila tudi podjetja socialne ekonomije.

Dandanes digitalne tehnologije igrajo vse večjo vlogo v naši družbi. Sposobnost hitrih in učinkovitih povezav in interakcij postaja bistvenega pomena za družbene in poslovne odnose, digitalne veščine in znanja postajajo vse bolj pomembna tako za podjetja, kot tudi za državljane.

Podjetja in organizacije socialne ekonomije se morajo zato hitro odzvati na nove izzive in poiskati možnosti, ki jih ustvarja digitalizacija, za dosego njihovih socialnih in okoljskih ciljev.

Z namenom sprostitve in prilagoditve potenciala rasti tako enotnega evropskega digitalnega trga, kot tudi socialne ekonomije, mora biti pozornost usmerjena ne samo v digitalno ekonomijo, ampak tudi v subjekte socialne ekonomije, ki morajo najti način za svoje pozicioniranje na Enotnem evropskem digitalnem trgu in tako sooblikovati način njegovega delovanja.

Priložnosti in izzive, ki se pojavljajo v zvezi s potencialnimi sinergijami med digitalizacijo, novimi tehnologijami in podjetji socialne ekonomije, je zato treba ustrezno naslavljati in obravnavati tudi s strani predstavnikov socialne ekonomije.

Podjetja socialne ekonomije bi morala zato uporabiti digitalizacijo in digitalne tehnologije kot vzvod za njihovo ekonomsko in družbeno transformacijo in povečanje družbenega učinka ne samo v Sloveniji, ampak tudi na ravni celotne Evropske unije in izven.

Na dogodek se lahko prijavite na naslovu: zdruzenje@socialnaekonomija.si, in sicer najkasneje do četrtka, 29. 6. 2017, do konca delovnega dne.

Po zaključku dogodka organizator vabi še na ogled KSEVT-a in razstave 3. kamen od sonca, istega dne, s pričetkom ob 18.00 uri. Za ogled se prijavite na naslov: ksevtvitanje@gmail.com.

VABILO na dogodek …