, , ,

Evropski socialni sklad za mlade se bo predstavil na 9. Informativi

Evropski socialni sklad letos obeležuje 60. let svojega delovanja. Ob tem se bo predstavil na 9. Informativi, in sicer 27. in 28. januarja 2017 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Z evropskimi sredstvi so namreč podprti številni programi za mlade na področju zaposlovanja in izobraževanja ter pri reševanju podjetniških izzivov. Na skupnem razstavnem prostoru bodo predstavljene različne vsebine od deficitarnih poklicev, programov Po kreativni poti in Projektno učenje za mlade, do nacionalne koordinacijske točke za vseživljenjsko karierno orientacijo, projekte Odprti podatki Slovenije, e-Uprava, Stop Birokraciji in e-Vem.

S pomočjo Evropskega socialnega sklada, najstarejšega evropskega sklada, ki letos praznuje 60. let, je bilo skozi različne ukrepe z evropskimi sredstvi in slovenskim sofinanciranjem za najrazličnejše ukrepe skupaj namenjenih skoraj 900 milijonov evrov. Evropska unija (EU) je pri tem prispevala okoli 750 milijonov evrov – od tega pa je bilo največ sredstev (500 milijonov evrov) usmerjenih v naložbe za ljudi. Med nje sodijo mladi, iskalci zaposlitve, brezposelni in drugi.

Evropski socialni sklad tudi v obdobju do leta 2020 prinaša različne možnosti, ki jih bodo v 27. in 28. januarja predstavljali Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za javno upravo, Zavod RS za zaposlovanje, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, DIT lesarstvo Ljubljana in GZS – združenje lesne in pohištvene industrije.

Več o 9. Informativi …