, ,

V sredo javna predstavitev projekta novogradnje prostorov za ŠC Slovenj Gradec

V sredo, 10. maja, je potekala javna predstavitev projekta novogradnje prostorov za Šolski center Slovenj Gradec (ŠC Slovenj Gradec), ki predstavlja veliko pridobitev tako za Šolski center kot za vse dijake, saj pomeni zagotovitev kakovostnih pogojev za izvedbo strokovnega izobraževanja. Predstavitve so se med drugimi udeležili tudi poslanec v državnem zboru Ivo Škodnik, svetniki mestnega sveta in predstavniki lokalnih podjetij. V okviru operacije, ki ima veliko podporo tudi v Mestni občini Slovenj Gradec, je predvidena novogradnja prostorov bruto površine 8.410 m2. Celotna ocenjena vrednost investicije znaša 11.626.219 EUR z DDV. Projekt v celoti investira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Mestna občina Slovenj Gradec pa je predhodno brezplačno prenesla stavbno zemljišče na investitorja.

Po kratkem uvodnem nagovoru direktorice ŠC Slovenj Gradec mag. Gabrijele Kotnik in podžupana MO Slovenj Gradec Ksandija Javornika je proces nastajanja investicije predstavila Suzana Korun iz MIZŠ. Sledila je predstavitev projektne rešitve s strani projektivnega podjetja Plan B. Arhitekturno rešitev sta predstavila arhitekta prof. dr. Aleš Vodopivec in Karin Rožman. Energetsko trajnostno zasnovo stavbe je predstavil mag. Primož Praper iz podjetja EUTRIP, ki je opravljalo storitve svetovalnega inženiringa in priprave investicijske dokumentacije.

Predstavitev projekta

Nosilec in investitor projekta je MIZŠ, ki želi v skladu s svojimi dolgoročnimi cilji, strategijami in politikami zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za delovanje oz. izvajanje izobraževalnih programov ŠC Slovenj Gradec. Cilj investicije je novogradnja prostorov šolskega centra, s čimer bodo pridobljene manjkajoče površine za izvajanje izobraževalnih programov, hkrati pa bosta zagotovljena varnost stavbe ter varno bivanje dijakov, študentov in zaposlenih na površinah Šolskega centra.

Novogradnjo bodo sestavljale stavba šole, stavba telovadnice in lesarskih delavnic ter »topla« povezava, ki bo povezala novo šolo in telovadnico z lesarskimi delavnicami in obstoječo šolo. Projekt novogradnje bo precej pozornosti namenil tudi zelenim površinam in ustreznemu bivalnemu ugodju, obenem pa omogočil vzpostavitev novih enostavnejših pohodnih povezav med mestom in Štibuhom.

Odločitev za novogradnjo je MIZŠ v sodelovanju z Mestno občino Slovenj Gradec sprejelo že leta 2007, pred petimi leti pa je bil izveden javni arhitekturni natečaj z izborom izvajalca projektne dokumentacije. Izbran je bil arhitekturni biro Plan B. Po spremembi zakonodaje, ko zaklonišče za tovrstne objekte več ni bilo zakonsko zahtevano, in spremenjenih okoliščinah delovanja obstoječe lesarske delavnice je bila v letu 2015 sprejeta odločitev, da se v okviru novogradnje na tej lokaciji zgradi in opremi tudi lesarska delavnica.

Do danes so bili v sklopu investicijske dokumentacije izdelani dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), predinvesticijska zasnova (PIZ) in investicijski program (IP). Idejno zasnovo (IDZ), idejni projekt (IDP), projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekt za izvedbo (PZI) je izdelalo podjetje Plan B. Storitve svetovalnega inženiringa in izdelavo investicijske dokumentacije (predinvesticijske zasnove in investicijskega programa) je opravilo podjetje EUTRIP.

V teku je priprava razpisne dokumentacije, ki bo predvidoma objavljena še v mesecu maju. Objavi javnega razpisa za izvajalca GOI (gradbeno-obrtniških-inštalacijskih) del nato sledi podpis pogodbe z izvajalcem. Pričetek gradnje je predviden jeseni 2017.

V letu 2020 je predvidena priprava javnega razpisa za dobavo in vgradnjo opreme, učil in specialne tehnološke opreme delavnic oz. specialnih učilnic. Investicija se bo predvidoma zaključila do pričetka šolskega leta 2021, ko naj bi bilo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje. Sicer pa velja, da je dinamika izvedbe projekta odvisna od vrednosti ponudbe izbranega izvajalca oz. podpisane pogodbe, terminskega plana izvedbe del, nenazadnje pa tudi od stanja proračuna v nadaljnjih letih.