, , , , ,

Povabilo posredniškim organom k oddaji “Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2018, 2019 in 2020”

Ministrstvo za infrastrukturo vabi posredniške organe k oddaji “Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2018, 2019 in 2020”, z objavo 23. februarja 2018. Višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, znotraj katere se izbira operacije, ki so primerne za izvedbo z sredstvi evropske kohezijske politike po tem povabilu, znaša okvirno 14.117.647 EUR (12.000.000 EUR iz sredstev Kohezijskega sklada in 2.117.647 EUR slovenske udeležbe kohezijske politike) in bo na razpolago za črpanje v letih 2018, 2019 in 2020. Prijave so odprte do porabe sredstev oziroma najkasneje do 19. novembra 2018. Prvi rok za oddajo vlog je 26. marec 2018.

Predmet povabila je zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«.

Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu povabila.

Vlogo lahko odda samo posredniški organ, in sicer skupaj s spremnim dopisom, s katerim potrjuje, da je vlogo prijavitelja pregledal in da se z vlogo strinja.

Prvi rok za oddajo vlog je 26. marec 2018, drugi rok 21. maj 2018, tretji rok 24. september 2018 in skrajni rok 19. november 2018.

Več o povabilu si preberite tukaj.