, ,

Predvideno sofinanciranje javnih in zasebnih pametnih polnilnih postaj

Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) v sodelovanju s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) za spodbujanje prehoda na nizkoogljično gospodarstvo pripravlja javni razpis za sofinanciranje nakupa pametnih polnilnih postaj. Za slednje je predvideno 2.000.000,00 EUR nepovratnih sredstev.

Število električnih avtomobilov v Evropi in Sloveniji vztrajno raste. Posledično so potrebni tako razvoj kot izgradnja celotne napajalne infrastrukture, od distribucijskega omrežja do postavitve elektro polnilnih postaj.

V okviru razpisa je predvideno sofinanciranje 630 javnih pametnih polnilnih postaj in 3150 zasebnih pametnih polnilnih postaj. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje pametnih polnilnih postaj za električna vozila. Finančne spodbude so namenjene za projekt postavitve pametnih polnilnih postaj, razen hitrih polnilnih postaj, na območju cele Slovenije, ki omogočajo kontrolirano polnjenje.

Prijavitelji po razpisu so lahko gospodarske družbe (po Zakonu o gospodarskih družbah). Upravičeni stroški so stroški za nakup in postavitev zasebnih/polzasebnih pametnih polnilnih postaj ter stroški za nakup in postavitev javnih pametnih polnilnih postaj.

Več informacij …