Prispevki

, , ,

Objavljen natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva

SPIRIT Slovenija vabi, da se udeležite javnega natečaja za »Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za 2018«. Prijava podjetniških projektov v Sloveniji je odprta do 8. junija 2018.  Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji…
,

Javni razpis za sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi 2017-2019

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je 14. julija 2017 objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi 2017-2019. Rok za prejem ponudb je 28. avgust 2017 do 13.00.…
, ,

Javni razpis za učne izdelovalne laboratorije 2017/2018

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v petek, 21. julija, objavilo javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije 017/2018. Rok za prejem ponudb je 15. september 2017.  Višina razpisanih sredstev…

Poklici digitalne prihodnosti

Digitalna Slovenija je na svoji spletni strani objavila seznam poklicev in veščin prihodnosti, ki ga je pripravil časopis The Economic Times. Ugotovljeno je bilo, da se bodo v prihodnje v svetu digitalizacije pojavili novi poklici. Še…
,

Še dalje odprt razpis za zaposlitev 5.507 mladih brezposelnih

Delodajalci lahko še vedno pridobijo subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih. Subvencija znaša 5.000 EUR. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas.…
, , ,

Odprt razpis za gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn

Predmet objavljenega javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene gradnji…
, ,

Vabilo na regionalno konferenco "Razvoj socialne ekonomije v jugovzhodni Evropi"

Republika Slovenija v sodelovanju z Evropsko komisijo, partnerskimi državami in organizacijami vljudno vabi k aktivnemu sodelovanju na regionalni konferenci "Razvoj socialne ekonomije v jugovzhodni Evropi". Konferenca bo potekala od 24. do…
, ,

Konec februarja znani rezultati razpisa za vzpostavitev Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je danes na svoji spletni strani objavil informacijo, da bodo predvidoma do konca februarja znani rezultati razpisa za vzpostavitev in delovanje Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov. Pravočasno…
, , ,

V Mariboru potekal veliki meetup Slovenskega foruma socialnega podjetništva

V sredo, 1. februarja, je v Mariboru potekal Veliki meetup Slovenskega foruma socialnega podjetništva. Dogodka se je udeležilo več kot 70 socialnih podjetnikov, ki vidijo potrebo po združenju sektorja socialne ekonomije. Pobudo za dogodek…
,

Objavljen razpis »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij«

Javna agencija SPIRIT je objavila javni razpis »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij«. Predmet javnega razpisa je spodbuditi podjetja k izvajanju raziskovalno-razvojnih dejavnostih znotraj podjetja ter prispevati k razvoju…