, , ,

V Mariboru potekal veliki meetup Slovenskega foruma socialnega podjetništva

V sredo, 1. februarja, je v Mariboru potekal Veliki meetup Slovenskega foruma socialnega podjetništva. Dogodka se je udeležilo več kot 70 socialnih podjetnikov, ki vidijo potrebo po združenju sektorja socialne ekonomije. Pobudo za dogodek je dala delovna ekipa članov foruma, ki jo sestavljajo Iris Magajna, Miro Mihec, Nena Dokuzov, Lilijana Brajlih, Matija Goljar in Mojca Žganec Metelko. Veliki meetup Slovenskega foruma socialnega podjetništva je podprl tudi Tadej Slapnik, državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlada Republike Slovenije.

Mojca Žganec Metelko je v uvodnem delu povedala, da je Forum socialnega podjetništva v fazi preporoda ter da je potrebno premisliti poslanstvo, cilje in organiziranost foruma. Predstavila  je osnutek novih ciljev – od oblikovanja spletne platforme oz. tržnice znanj, vzpostavljanja mentorskih povezav, do oblikovanja »business clusters« znotraj združenja po posameznih področjih. Ena od novosti foruma bo tudi pospeševalnik za socialna podjetja »Unreasonable labs«, ki ga bo forum soustanovil skupaj z Ustvarjalnikom. Matija Goljar je pojasnil, kako poteka program pospeševalnika in kako se bo možno vključiti vanj.

Državni sekretar Tadej Slapnik je poudaril pomen združevanja socialnih podjetij. Združenje pa po njegovem ni le pomemben sogovornik z državo, ampak je tudi predstavnik slovenske socialne ekonomije navzven, kjer je velik potencial za mednarodno sodelovanje. Slapnik je ob tem omenil tudi, da še v letošnjem letu pričakuje razpis na področju socialnega podjetništva, in sicer za ekosisteme, ki bodo nastopali kot osnovno podporno okolje socialnim podjetjem. Nena Dokuzov je predstavila obliko delovanja združenja kot platforma in podporno okolje za socialna podjetja, uradni del pa je zaključil Siniša Bičanič, motivator in lastnik portala za povezovanje podjetij.

Po odmoru je sledila delavnica v šestih skupinah izzivov: financiranje, prodaja, sodelovanje z lokalno skupnostjo, kadrovanje, mentorstvo in marketing. Udeleženci so se razporedili po skupinah glede na to, katero področje jim predstavlja izziv oz. na katerem področju lahko ponudijo rešitev. Na koncu je vsaka skupina predstavila svoja dognanja. Udeleženci so tako že na tej kratki delavnici v praksi spoznali, kako pomembno je mreženje in spoznavanje drugih socialnih podjetij in kaj se lahko od njih naučijo. Nekateri so takoj našli skupne povezave in postavili osnove za naslednje skupne korake.