,

Javni razpis za sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi 2017-2019

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je 14. julija 2017 objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi 2017-2019. Rok za prejem ponudb je 28. avgust 2017 do 13.00. Višina razpisanih sredstev znaša 995.438,00 EUR.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za izvajanje aktivnosti, namenjenih spodbujanju podjetništva med mladimi, z usposabljanji in spodbujanjem podjetniških aktivnosti med mladimi brezposelnimi osebami do vključno 28 let starosti, aktivacijo in usmeritvijo njihovih sposobnosti ter spodbujanjem inovativnosti in ustvarjalnosti.

Javni razpis je namenjen sofinanciranju izvajanja usmerjenih usposabljanj in individualnega svetovanja za pripravo podjetniškega načrta, v skupnem trajanju največ dveh mesecev, vendar skupno manj kot 100 ur, od česar je okvirno 20 % ur individualnega svetovanja za pripravo podjetniškega načrta, ter svetovanju osebi, ki je uspešno zaključila usposabljanje v projektu, izbranem na tem javnem razpisu in se zaposlila v novonastalem gospodarskem subjektu.

Zainteresirani prijavitelji vprašanja v zvezi z javnim razpisom posredujejo izključno po elektronski pošti na elektronski naslov nusa.majhenc@gov.si do vključno 2. avgusta 2017, nato od 3. do 25. avgusta 2017 na elektronski naslov barbara.kaluza@gov.si. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si najkasneje do 15.  avgusta 2017.

Javno odpiranje vlog prispelih na Javni razpis za sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi 2017-2019 bo potekalo 1. septembra 2017 z začetkom ob 11. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, sejna soba 25 – pritličje.

Razpisna dokumentacija in ostale informacije …