, , , ,

Občina Prevalje uspešna pri prijavi na razpis za Razvoj in opremljanje poslovne cone Prevalje

Občina Prevalje je novembra lani prejela sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) za odobritev sofinanciranja projekta Razvoj in opremljanje poslovne cone Prevalje. Sklep je vezan na vlogo občine na Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017. Za izbrano operacijo se bo odobrilo sofinanciranje v višini do največ 930.052,778 EUR.

Občina Prevalje je 5. avgusta 2016 oddala vlogo na Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017. Prijavo in investicijsko dokumentacijo je pripravljajo podjetje EUTRIP.  Vloga za projekt Razvoj in opremljanje poslovne cone Prevalje je bila uspešna, saj je izpolnjevala vse zahteve javnega razpisa in prejela zadostno število točk.

Osnovni motiv in strateški cilj predmetnega projekta Občine Prevalje je, da z oblikovanjem poslovne cone podpira razvoj malega gospodarstva v občini, ponuja možnost odpiranja novih delovnih mest in spodbuja vse posredne učinke, ki jih ima razvoj gospodarstva. Osnovni namen investicije je zagotovitev ustreznih cenovno ugodnih komunalno opremljenih zemljišč predvsem za mala in srednja podjetja. Gre torej za ureditev infrastrukturnega problema na obravnavanem območju, ki je predvideno za širitev gospodarske dejavnosti. Omogočila se bodo nadaljnja vlaganja v gospodarski razvoj in s tem bo tudi ta del mesta dobil potrebno infrastrukturo za nadaljnji razvoj (tako v smislu izboljšanja njihovega poslovanja, razširitve dejavnosti kot tudi dodatnega zaposlovanja).