, , , ,

V teku operacija energetske prenove stavbe SERŠ Maribor

V začetku marca 2017 je Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) izdalo odločitev o primernosti predloga operacije “Energetska prenova Srednje elektro-računalniške šole Maribor”. Operacija se je prijavljala na decembrski rok javnega razpisa za izvedbo energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države.

Trenutno je v pripravi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) vloga za odločitev o podpori. Ta bo posredovana na MZI. Nato bo MZI oddal celotno vlogo na Službo vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), ki bo kasneje izdala tudi sklep o sofinanciranju.

Razširjen energetski pregled stavbe (REP), prijavo na javni razpis in test javno-zasebnega partnerstva (JZP) je za operacijo “Energetska prenova Srednje elektro-računalniške šole Maribor” izdelalo oz. izvedlo podjetje EUTRIP. Projekt za izvedbo (PZI) je pripravil TIP INŽENIRING. Trenutno je v fazi priprave javno naročilo za izvajalca gradbeno-obrtniško-instalacijskih (GOI) del.