ZPS objavil prvi letošnji pregled trga električne energije in zemeljskega plina

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) vsak mesec pregleda ponudbo na spletnih straneh vseh dobaviteljev električne energije in zemeljskega plina, njihove cenike, objavljene splošne pogoje in pogodbe. V tabelah nato objavi ponudbo, kjer ni dodatnih paketnih pogojev in je dostopna vsem gospodinjstvom.

Stanje na trgu cen električne energije je po navedbah ZPS naslednje. Pri dvotarifnem merjenju najugodnejše povprečne cene male in visoke tarife cene ponujajo Gen-I s paketomPoceni elektrika – zima 2017/1, Telekom s svojo Akcijsko ponudbo in RWE paket Nevezani. Tisti uporabniki, ki večino elektrike porabijo v času visoke tarife, lahko dobijo ugodno ceno pri podjetju E3 s paketom UDOBNI, za porabnike v času manjše tarife pa je najugodnejši E3 paket NAPREDNI. Pri enotarifnem merjenju so najugodnejši ponudniki prav tako Gen-I in Telekom, na tretjem mestu pa je ECE z aktualno akcijo Ugodnejša elektrika 17

Gospodinstva, ki poleg elektrike uporabljajo še zemeljski plin, bodo najboljše ponudbe našla pri Elektro Energiji, Energetiki Ljubljana in Energiji Plus (paketi elektrika + plin).

Najnižje cene zemeljskega plina je v tem trenutku možno dobiti pri podjetju Gen-I s paketom Poceni plin – zima 2017/1, Komunali Slovenj Gradec, Adriaplinu s paketom Preprosto po spletu in Elektro Energiji s paketom Akcijska cena plina.

Več informacij o cenah …