, , ,

Usposabljanje za upravnike večstanovanjskih stavb: načrtovanje celovite energijske prenove

Gradbeni inštitut ZRMK bo v januarju 2017 izvedel četrti termin usposabljanja za upravnike večstanovanjskih stavb, ki pripravljajo projekte celovite energijske prenove teh objektov. Usposabljanja so za upravnike brezplačna. Potekala bodo 10. in 18. januarja 2017 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije. ZRMK uposabljanja izvaja v skladu s projektno nalogo Ministrstva za okolje in prostor. Financirana so iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.

Upravniki večstanovanjskih stavb imajo pomembno vlogo tako pri osveščanju in informiranju etažnih lastnikov o prednostih energetske prenove, kot pri odločitvah v zvezi z investicijo v posamezne ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti in pri odločitvi za izvedbo celovite energetske sanacije večstanovanjske stavbe. Upravniki imajo vse podatke, ki omogočajo pregled nad porabo energije posamezne večstanovanjske stavbe. Poleg tega imajo tudi podatke za primerjavo med večstanovanjskimi stavbami. Zato so upravniki pogosto pobudniki celovite energetske sanacije večstanovanjskih stavb.

Vloga upravnika je zelo pomembna tudi v fazi priprav na investicijo (priprava projektov, zbiranje ponudb izvajalcev, pomoč pri odločanju, prijava na razpise) kot tudi med samo izvedbo investicije. Ustrezno strokovno usposobljen upravnik lahko spodbudi veliko število celovitih energetskih sanacij večstanovanjskih stavb, po drugi strani pa zagotovi kakovost izvedenih investicij.

Usposabljanje je brezplačno. Namenjeno je osebam, ki opravljajo storitev upravljanja pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za upravljanje z nepremičninami, oz. osebam, ki so zaposlene pri družbah, ki izvajajo storitev: upravljanje večstanovanjskih in drugih stavb z več posameznimi deli. V vsakem terminu je na voljo 50 mest.

PROGRAM

Več informacij o usposabljanju …