,

V tretjem roku oddanih 44 projektnih vlog

V četrtek, 14. septembra 2017, se je zaključil tretji rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020. Po podatkih uradne spletne strani programa so v okviru tretjega roka upravičenci z oddanimi projektnimi vlogami kandidirali za preostanek sredstev ESRR – dobrih 21 milijonov evrov. Do navedenega roka je bilo oddanih 44 projektnih vlog, v skupni vrednosti nekaj manj kot 36 milijonov EUR ESRR.

 E-novice v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija …